Hoe maak ek as ek my kind wil laat doop?

 

Die doop is nie ‘n teken van ons eie geloof in die eerste plek nie, maar eerder ‘n teken van God se ewige belofte aan ons.  Dit word ook die verbondsdoop genoem, omdat dit ‘n teken is van God se verbond (belofte) aan ons.  Die verbond is ‘n belofte wat God aan Abraham duisende jare gelede gemaak het toe God belowe het om Abraham en sy nageslag se God te wees. Vandag vier ons die genade dat ons ook hierdie belofte van God af ontvang, want deur Jesus is ons elkeen ook nou deel van God se verbondsfamilie.  Die doop is nie iets wat ons verdien nie, maar ‘n viering van die geskenk wat ons van God af kry. Indien ouers hulle kind(ers) wil doop, moet die aansoek (sien vorm hieronder) ten minste ses (6) weke voor die doopdatum ingestuur word aan ngwaverley@mweb.co.za.

Ouers sal ook gevra word om ‘n doopgesprek by te woon. Die leraar wat vir die doop verantwoordelik is, sal die gesprek hanteer.  Indien u by ‘n ander gemeente (byvoorbeeld waar u ouers woon) wil doop, moet u nog steeds hierdie vorm voltooi en dit met ‘n motiveringsbrief inhandig. Die ander gemeente sal ‘n toestemmingsbrief van die NG Gemeente Waverley verwag waarin ons meld dat u ons doopgesprek bygewoon het en waarin ons dan toestemming gee dat u kind(ers) gedoop kan word.

pexels-tara-winstead-8383448
pexels-dayvison-de-oliveira-silva-6263128
pexels-tara-winstead-8383653