DAAGLIKSE GEBED – 18 JULIE 2016

Hemelse God en Vader, laat my nooit die mense vergeet wat worstel met skuld, skaamte en ander swaarkry waarvan ek nie weet nie.

Herinner my asseblief daaraan dat ek deel van U antwoord is vir die die mense wat siek is; in die gevangenis is; eensaam is; verward is; die behoefte aan vriende het; sterwend is; honger is; dakloos is; geestelik verlore is – en dikwels doelloos deur die lewe dwaal.

Leer my Continue reading

DAAGLIKSE GEBED – 27 JUNIE 2016

Hemelse Vader, ek bid vandag spesiaal vir mense wat besonder ryk is; mense wat in besondere posisies van mag is; die bekendes en beroemdes; die gewildes; die aantreklikes; die intelligentes; almal aan wie U in U besondere genade meer gawes, talente, geleenthede en goed as die deursnee mens gegee het; mense wat die erkenning en eer van hulle medemense geniet. Ek bid dat U hierdie mense sal lei in die manier hoe hulle U geskenke aan hulle in hierdie dag gebruik. Ek bid dat hulle U geskenke aan hulle op so ‘n manier sal gebruik, dat hulle as mense met geskenke, U geskenke aan hierdie wêreld sal wees.

Ek bid vir hulle wat so verblind is deur hierdie geskenke Continue reading

DAAGLIKSE GEBED – 23 JUNIE 2016

Hemelse Vader, ek dank U vanoggend vir alles wat ek het. Selfs al het ek probleme met, dan dank ek U nie vir die probleme nie, maar vir die seker wete dat ek U het en dat U vir my het. Ek dank U dat U my nie ‘n lewe sonder probleme belowe nie, maar ‘n lewe waarin U belowe dat U my nooit sal verlaat nie en my nooit in die steek sal laat nie.

Leer my om tye van siekte my te verheug in die lewe.

Leer my in tye waar ek finansieel swaarkry, Continue reading

DAAGLIKSE GEBED – 21 JUNIE 2016

Hemelse God en Vader, gee dat ek in hierdie dag met dié vrede sal leef dat ek is waar U wil hê dat ek moet wees. Gee dat ek sal weet dat alhoewel U ook die Skepper van geleenthede is en my met die vermoë geskep het om keuses te maak en besluite te neem, U deur die Heilige Gees my lei om die regte keuses te maak.

Wanneer ek terugkyk op my lewe, dan besef ek dat daar die kere was wat ek U leiding geïgnoreer het Continue reading

DAAGLIKSE GEBED – 20 JUNIE 2016

God en Vader, Skepper van die hemel en die aarde, ek loof U vir die nuwe dag wat U geskep het. Skenk aan my die genade om hierdie dag vreugde te vind in U skepping. Herinner my daaraan dat U skepping nie net die natuur is nie, maar ook dat die mens die kroon van U skepping is. Gee dat elke mens met wie ek in hierdie dag in aanraking sal kom aan U herinner sal word. Gee dat ek deur my optrede teenoor hulle aan U ‘n loflied sal sing.

Ek bid Heilige Gees dat U my sal vul met onblusbare vreugde oor die verlossing Continue reading

DIE EVANGELIE VAN LUKAS – WIE IS HIERDIE MAN? (3)

In Lukas 8:26 is Jesus en sy dissipels in die land van die Geraseners.

Ons weet reeds (Lees HIER en HIER) dat Jesus nie net vir Jode gekom nie; Hy word gesien as ‘n profeet gelykstaande aan Elia en Elisa; Hy is die Een wat moes kom, die Messias; Hy het die mag om sondes te vergewe, wat net God kan doen. Nou is Jesus in Gedara. Die laaste plek waar Hy behoort te wees.

In Gedara bly nie-Jode, of, soos die Jode na hulle verwys het, heidene. Jesus en sy dissipels is nie lank tussen hierdie mense nie. Continue reading

DIE EVANGELIE VAN LUKAS – WIE IS HIERDIE MAN? (2)

Lukas 8 is deel van daardie gedeelte in die evangelie van Lukas waar die skrywer op ‘n baie besondere manier werk met die vraag: Wie is Jesus? Dit wil amper vir my lyk asof die skrywer in Lukas 7 en 8 die leser so stelselmatig blootstel aan die vraag en die antwoord.

In Lukas 7:1-10 genees Jesus die slaaf van ‘n Romeinse offisier. Vir my is dit treffend dat nie die slaaf of die Romeinse offisier Jode was nie. Jesus was ‘n Joodse Rabbi, maar duidelik is sy bediening nie net ingestel op of beperk tot die Jode nie.

In Lukas 7:11-16 maak Jesus die weduwee van Nain se seun gesond. Continue reading