Junior Kategese

Junior kategese (van kleuterskool tot graad 6) vind onderskeidelik by Cunninghamlaan- en  by 30ste laan bedieningspunte  plaas op ‘n Sondag tydens die eredienste as deel van die kinderkerk.  Daar word tydens die erediens geleentheid geskep vir die kinders om in kleiner groepe te verdeel waar leiers dan die boodskap deur ‘n gepaste aktiwiteit op hulle vlak oordra.

Vir meer inligting of om betrokke te raak skakel gerus:

  • Tharina Lourens – 082 563 1801
  • Myrtle Grobler – 082 820 1989