Lidmate

Indien jy by ons gemeente wil inskakel, kontak die kerkkantoor per e-pos: ngwaverley@mweb.co.za of skakel die kerkkantoor by 012 332 1779.