DAAGLIKSE GEBED – 3 AUGUSTUS 2016

Almagtige God en hemelse Vader, U alleen het aan my ook die wonder van die lewe gegee en U alleen kan my wil en my begeertes op U wil en U eer gerig hou.

In hierdie dag sal miljoene Suid-Afrikaners gaan stem. Ek bid dat elkeen wat graag wil gaan stem sal kan gaan stem en nie deur geweld verhinder sal word nie. Ek bid dat ons juis op hierdie dag opnuut bewus gemaak sal word van die veevlvuldige diversiteit van die mense wat na U beeld geskep is en dat ons ons in daardie diversiteit sal verheug en verlustig. Bewaar elkeen van ons van moontlike geweld op hierdie stemdag.

In besonder bid ek vir die wat aan U behoort, dat hulle nie hulle hoop in die uitslag van ‘n verkiesing of een of ander politieke party of een of ander persoon in ‘n leiersposisie sal stel nie. Ons weet dat ons nie op prinse of presidente of politieke partye kan vertrou nie. Ons vertrou in U en U alleen.

Vandag bid ek: “Laat U koninkryk op die aarde kom net soos in die hemel.” Ons bely: Christus Jesus is die Here van die Here en die Koning van konings. Aan Hom is elke gesag onderwerp en voor Hom sal elke knie buig. In Hom alleen is al my verwagting en op Hom alleen vertrou ek.

Ek bid dat U deur U Heilige Gees elke persoon wat na vandag se verkiesing in een of ander posisie van leierskap verkies word, in diens sal neem, net soos U konings en leiers in die geskiedenis in diens geneem het, om mee te werk om die swaarkry en die ellende in ons mooi land minder te maak en U koninkryk te laat kom.

Aan U al die eer.

Amen

DAAGLIKSE GEBED – 19 JULIE 2016

Ewige God en Vader van Ons Here Jesus Christus, ek bid vanoggend vir wysheid in hierdie tye van onsekerheid. Gee dat ek in hierdie dag sal beleef dat U, Heilige Gees, van oomblik tot oomblik die waarheid aan my bekend sal maak.

Ek bid vir vastigheid in tye van geestelik en emosionele rusteloosheid terwyl ek, as deel van my lewensreis op hierdie aarde, met tye worstel met my eie sondigheid en self-twyfel.

Ek bid dat U Woord my lewe so sal verryk dat my verhouding met U nog meer intiem sal raak, waarin ek U hoe langer hoe beter leer ken en U my lewe hoe langer hoe meer in U diens kan gebruik.

Ek bid dat elkeen van U kinders in hierdie dag hierdie wysheid, vastigheid en verrykking deur U Woord sal beleef, sodat ons lewens elke dag meer en meer ‘n loflied tot U eer sal wees. Ek bid dat elkeen van U kinders sal beleef dat U hulle intrek in ‘n persoonlike verhouding van gemeenskap met U en met ander gelowiges en dat U op hierdie wyse U koninkryk op aarde sal laat kom, net soos in die hemel.

Aan U al die eer.

Amen

DAAGLIKSE GEBED – 18 JULIE 2016

Hemelse God en Vader, laat my nooit die mense vergeet wat worstel met skuld, skaamte en ander swaarkry waarvan ek nie weet nie.

Herinner my asseblief daaraan dat ek deel van U antwoord is vir die die mense wat siek is; in die gevangenis is; eensaam is; verward is; die behoefte aan vriende het; sterwend is; honger is; dakloos is; geestelik verlore is – en dikwels doelloos deur die lewe dwaal.

Leer my Continue reading

DAAGLIKSE GEBED – 27 JUNIE 2016

Hemelse Vader, ek bid vandag spesiaal vir mense wat besonder ryk is; mense wat in besondere posisies van mag is; die bekendes en beroemdes; die gewildes; die aantreklikes; die intelligentes; almal aan wie U in U besondere genade meer gawes, talente, geleenthede en goed as die deursnee mens gegee het; mense wat die erkenning en eer van hulle medemense geniet. Ek bid dat U hierdie mense sal lei in die manier hoe hulle U geskenke aan hulle in hierdie dag gebruik. Ek bid dat hulle U geskenke aan hulle op so ‘n manier sal gebruik, dat hulle as mense met geskenke, U geskenke aan hierdie wêreld sal wees.

Ek bid vir hulle wat so verblind is deur hierdie geskenke Continue reading

DAAGLIKSE GEBED – 23 JUNIE 2016

Hemelse Vader, ek dank U vanoggend vir alles wat ek het. Selfs al het ek probleme met, dan dank ek U nie vir die probleme nie, maar vir die seker wete dat ek U het en dat U vir my het. Ek dank U dat U my nie ‘n lewe sonder probleme belowe nie, maar ‘n lewe waarin U belowe dat U my nooit sal verlaat nie en my nooit in die steek sal laat nie.

Leer my om tye van siekte my te verheug in die lewe.

Leer my in tye waar ek finansieel swaarkry, Continue reading

DAAGLIKSE GEBED – 21 JUNIE 2016

Hemelse God en Vader, gee dat ek in hierdie dag met dié vrede sal leef dat ek is waar U wil hê dat ek moet wees. Gee dat ek sal weet dat alhoewel U ook die Skepper van geleenthede is en my met die vermoë geskep het om keuses te maak en besluite te neem, U deur die Heilige Gees my lei om die regte keuses te maak.

Wanneer ek terugkyk op my lewe, dan besef ek dat daar die kere was wat ek U leiding geïgnoreer het Continue reading

DS. CHRIS LOTTER AANVAAR BEROEP NA RAYTON

chrisDs. Chris het gister (Sondag 18 Junie) aangekondig dat hy die beroep na Rayton gemeente aanvaar. Hierdie besluit moes vir hom ‘n baie moeilike besluit gewees het. Hy is reeds vir 22 jaar predikant by die NG Gemeente Waverley waarin hy in besonder die Die Kerk in 30ste Laan bedien het.

Die Gemeentes Waverley en Villieria-Oos het in 2002 saamgesmelt om een gemeente, NG Gemeente Waverley te vorm. Voor 2002 was ds. Chris predikant in Villieria-Oos. Continue reading