FOKUS OP JONGER MENSE

Gisteraand (Dinsdag 10 Oktober 2017) het ‘n groep jonger mense van ons gemeente bymekaar gekom om saam te kuier en saam te dink en te droom. Hierdie byeenkoms was die eerste belangrike tree in die proses waar ons aandag gee aan een van die prioriteite van ons gemeente: Jonger mense in ons gemeente en gemeenskap. Ons het heerlik pizza geëet en almal het baie ander jonger mense ontmoet. 

In kleiner groepe het ons saam gesels oor: Wat kan ek van die kerk verwag? Wat kan die kerk van my verwag? Wat moet nou die volgende tree wees? 

Ons het baie terugvoer gekry en gaan nou die inligting verwerk en sommer gou vir die gemeente terugvoer gee. Een ding wat vir my deurlopend in gesprekke oor die prioritisering van jonger mense na vore gekom het, is dat nie een generasie ‘n ander generasie wegwens of wil verdryf nie. Veel eerder tel ons op dat almal graag wil sien dat mense oor generasies heen die Here saam dien. 

Elkeen is ‘n teoloog.

In die filosofie is daar ‘n latynse term “tabula rasa”. Die uitdrukking dui op ‘n skoon stuk papier waarop daar nog niks geskryf is nie. Niemand wat hier lees is “tabula rasa” nie. Elkeen van ons het menings en oortuigings en standpunte oor feitlik alles. 

Ek dink vanoggend aan die NG Kerk en die gereformeerde tradisie waarin ons staan. Lidmate van die NG Kerk is kinders van die reformasie, die hervorming wat hierdie jaar 500 jaar terug gebeur het. Maar, die geboorte van die reformasie was nie “tabula rasa” nie. Continue reading

Waarom vier ons iets wat 500 jaar terug gebeur het?

Gereformeerde kerke (Waarvan die NG Kerk een is) dwarsoor die wêreld vier hierdie jaar Reformasie 500. Op 31 Oktober 2017 het Martin Luther ‘n reformasie begin toe hy sy 95 stellinge aan die kerkdeur van Wittenberg vasgespyker het. Met hierdie optrede het hy die kerk van sy dag (die Rooms Katolieke Kerk) uitgedaag oor hulle kerkwees en hulle teologie. 

Ons as gereformeerde kerke is God diep en innig dankbaar vir die gebeure waarvan ons vandag nog die vrugte pluk. Continue reading

SKOLE OP ONS PERSELE

By beide 30ste Laan en Cunninghamlaan verhuur ons van ons fasiliteite aan skole. Die verhuring dien ‘n dubbele doel. Eerstens is dit die manier waarop ons sê dat ons ook in ons gemeenskap is en dat ons graag in ons gemeenskap ‘n verskil wil maak.

Ons is gemeente in die gemeenskap vir die gemeenskap.

Tweedens het die verhuring ook die voordeel van addisionele inkomste vir die gemeente. Beide hierdie aspekte maak dat die teenwoordigheid van die skole op ons persele van ons vra om hier en daar ‘n opoffering te maak met betrekking tot ons eie gerief en hoe dinge altyd was. Ons bly die hele tyd in gesprek met die skole indien enige iets gebeur wat ons dink hulle aandag nodig het, maar ons is ook dankbaar vir die wyse waarop ons as gemeente hulle in ons wêreld verwelkom.

NAGMAAL – SONDAG 17 SEPTEMBER 2017

KINDERNAGMAAL 

Volgende Sondag vier ons die nagmaal. In ons gemeente is dooplidmate ook welkom om die nagmaal te gebruik. Ouers het egter die finale sê hieroor. Ons versoek ouers om hieroor met hulle kinders te gesels en saam te besluit of hulle nagmaal gaan gebruik of nie. Enige gesin wat hulp wil hê om met hulle kinders hieroor te praat, kan op die gemeente se facebook blad gaan kyk of vir een van die predikante hulle epos stuur waarna ons dit sal aanstuur.

OUPA EN OUMA SONDAG – SONDAG 17 SEPTEMBER 2017 (Volgende Sondag)

Volgende Sondag is oupa en ouma Sondag. Almal wat alreeds ‘n oupa of ‘n ouma is word na die erediens genooi. Ons vra ook al ons kinders om hulle eie oupas en oumas te nooi om saam met ons die erediens by te woon. Daar sal dan volgende Sondag nie kinderkerk tydens die erediens wees nie. Kinders sal saam met hulle oupas en oumas die erediens bywoon en ook die nagmaal vier.

SOLI DEO GLORIA – AAN GOD ALLEEN DIE EER

Aan God alleen die eer behoort die die leuse van elke gelowige te wees. As nuutgemaakte mense bestaan ons net vir een rede: Om aan God alleen al die eer te bring. Die hervorming het hierdie vyf pilare van die geloof duidelik geformueleer:

Ons word GERED

uit GENADE alleen

deur GELOOF alleen

in CHRISTUS alleen

volgens die WOORD alleen

tot EER VAN GOD alleen.

Sondag en elke ander dag van ons lewe wil ons met ons hele hart uitroep:

SOLI DEO GLORIA – AAN GOD ALLEEN AL DIE EER

Genade Alleen

Sondag dink ons saam na oor een van die belangrike pilare van die gereformeerde teologie. In Latyn ken ons dit as sola gratia – genade alleen. In die prediking gaan ons Efesiërs 2:1-10 gebruik om die grootheid van God se genade te verstaan.

Wanneer dit gaan oor hierdie vyf pilare in die Vreugdevol Vry veldtog, gaan dit oor hierdie basiese vraag: Hoe kom die sondaar in die regte verhouding met God? Hoe word ‘n sondaarmense verlos van die ewige dood?

Die Christelike godsdiens is nie die enigste godsdiens nie. Daar is talle ander godsdienste. Wat die Christelike godsdiens anders maak as al die ander godsdienste is juis hierdie saak: God se genade. Maar, hoe ons die hele saak van God se genade moet verstaan is nie maklik nie.

Aan die een kant is daar die wat dink dat God se genade nie so groot is dat dit ons werke uitsluit nie. Continue reading