SONDAG 25 APRIL – GOEIE HERDERSONDAG

Die skole sluit vir ‘n kort vakansie op Vrydag 23 April. Soos ons gebruik is, het ons dan net een oggenddiens en wel in hierdie geval om 09:00 by Cunninghamlaan. Die teksgedeelte wat Sondag in die erediens aan die beurte kom is Johannes 10:11-18. Die teks het baie mooi momente in. Ek gaan in die erediens fokus op die kontras tussen die Jesus, die Goeie Herder, en die huurling.

In die teks is daar die verwysing na die besonder mooi verhouding tussen die Goeie Herder (Jesus) en die skape (Jesus se volgelinge). Wanneer die skrywer die verhouding tussen die Herder en die skape beskryf, gebruik hy onder ander die metafoor van stem: “… hulle sal na my stem luister…” (Joh 10:16). Een van die gevolge van die besondere verhouding is dat die skape die Herder se stem ken. In my nalees oor die onderwerp ontdek ek hierdie besondere video van ‘n skaapboer, waarskynlik in Skotland, wat my help om iets van hierdie metafoor te verstaan.

https://youtu.be/Coq_grSFlNs

Ds. Attie Nel

Leave a reply