Ons senior lidmate is vir ons baie spesiaal. Ons senior aksies is gemik op die lidmate wat reeds afgetree is, tipies ouer as 65, maar jonger afgetredenes is net so welkom.  Enige lidmaat en besoekers is welkom om enige van ons byeenkomste by te woon.

ARende

Die Arende se naam is gekies na aanleiding van die laaste verse van Jesaja 40. Die wonderlike belofte dat die Here die mense, wat op Hom vertrou, krag gee om bo hul omstandighede en probleme uit te styg!

Op 9 Februarie 2010 is die Arende gestig as ‘n bediening wat spesifiek fokus op die ouer persone in die residentiële gedeelte van die gemeente, maar mense in aftree-oorde en ander kerke word nie uitgesluit nie.

“Almal is welkom!” het so half die slagspreuk van die Arende geword. Selfs jonger persone wat net wil kom saamkuier of ‘n byeenkoms wil bywoon waar ‘n gaskunternaar optree, is ook welkom.

Die doelstellings van die Arende is alreeds in 2010 baie duidelik omskryf en dit geld vandag nog. Dit is soos volg beskryf:

  • Om as groep vir mekaar om te gee en te deel in mekaar se lief en leed.
  • Om onderling mekaar te verryk en geestelik saam te groei.
  • Om noue skakeling te bewerkstellig met groepe van ander gemeentes, kerke en instansies wat ook gerig is op ouer persone.
  • Om sosiaal saam te verkeer.
  • Om uit te reik en betrokke te wees in die gemeente en ook in die gemeenskap.

Die byeenkomste een keer per maand is altyd ‘n hoogtepunt. Daar is altyd iets interessants op die program. Dikwels nooi ons ‘n gaskunstenaar of spreker wat optree. Indien die Covid-regulasies dit toelaat is daar ook lekker eetgoed na die tyd beskikbaar. Die kuier na die tyd is baie lekker!

As ons nie in persoon kan saamkuier nie, doen ons die Donderdae oggende oom 10:00 op zoom.

By die Arende beleef ons hoe mense die liefde van ons Here Jesus Christus aan mekaar bewys. God gebruik mense om ons iets van die groot liefde wat Hy vir ons het, te wys.

Almal is welkom!

Kontak:
Helgard van Wyk – (012 333 6628) of (082 924 7220)
Linda Lourens (082 570 1291)

pexels-tim-mossholder-3643925
4b6f856e-da80-4600-8b64-4d829c2c14c4
pexels-tim-mossholder-3643925

Loer in op ons sosiale media blaaie

BesoeK ONS