KRISISSENTRUM

 

Mense beleef soms krisisse as gevolg van omstandighede waar hul geen uitkoms sien nie. In die tyd waarin ons nou leef veroorsaak die Covid-19 pandemie baie emosionele spanning en bekommernisse.

As krisisse nie verwerk en oorkom word nie, kan dit in sekere gevalle tot ernstige trauma en emosionele probleme aanleiding gee.

Soms het ‘n mens nie ‘n groot krisis nie, maar sommer net ‘n behoefte om met iemand, wat nie deel van jou onmiddelike leefwêreld is, te gesels. Dalk het jy iemand objektief nodig om na jou te luister. Jy het dalk iemand nodig wat na jou luister, sodat jy jouself kan hoor.

Die Krisissentrum is weer oop op Maandae van 09:00 af. Jy kan sommer net daar instap om te gesels.

Jy kan ook ‘n afspraak maak om met ‘n krisis-ondersteuner op ‘n ander tyd, by die Krisissentrum, te gesels. Skakel 076 205 2620 om jou afspraak te maak.

Ons Krisissentrum word beman deur opgeleide krisis-ondersteuners. Hulle is besikibaar om persone wat ‘n krisis en gepaardgaande trauma beleef het, te ondersteun en hulp te verleen. Die krisis kan wees ‘n huisbraak, motorongeluk, kaping, roof, geweldsmisdaad, gesinsgeweld, egskeiding, kindermolestering, dwelm- en alkoholmisbruik, verkragting, seksuele molestering, selfdoodpoging, boelie-gedrag, verlies van ‘n geliefde, afdanking by die werk, ens.

Die krisis-ondersteuners beskou hulle werk by die Krisissentrum as ‘n roeping en deel van hul dienswerk aan Christus. Daarom kan hierdie diens gratis verskaf word.

Elke gesprek wat gevoer word, word uiters vertroulik hanteer.

Ons Krisissentrum is dikwels die eerste stop vir iemand in ‘n krisissituasie. Daarom is daar ook ‘n uitgebreide verwysingslys beskikbaar sodat die persoon wat dalk ‘n behoefte het aan verdere professionele hulp, gehelp kan word met die kontakbesonderhede van iemand wat hul verder kan help.

KRISISLYN: 076 205 2620

kristina-litvjak-FO18LpXMlvk-unsplash
kelly-sikkema-FrMLZD9e8hA-unsplash
pexels-tara-winstead-8383653

Pastoraat

Pastoraat behels die geestelike en emosionele versorging van mense deur die predikante van die gemeente. Die predikante van die gemeente is onder andere opgelei om mense geestelik en emosioneel te versorg wanneer hulle ‘n behoefte daaraan het. Alle mense wat geestelik en emosioneel die ondersteuning van een van die predikante nodig het, word uitgenooi om die predikant van sy/haar keuse te kontak.

Hierdie pastorale gesprekke kan in die bekende omgewing van jou huis plaasvind of in die predikant se spreekkamer.

Kontak:
Ds. Attie Nel (0824185054)
Dr. Bettie Wagner-Ferreira (0828956062)
Ds. Nadine Swanepoel (0795761890)

Rousmart

Die afsterwe van ‘n geliefde is ‘n traumatiese gebeure in enige mens se lewe. Tydens so ‘n tyd het elkeen van ons in besonder nodig om te beleef dat ons geloofsfamilie ons ondersteun en vir ons omgee. Somtyds is hierdie geliefde wat afsterf in die gemeente, maar meestal is dit nie. As geloofsfamilie wil ons graag daar wees wanneer iemand van ons familie deur so ‘n moeilike tyd moet gaan.

Die gemeente is tans ook besig om lidmate as versorgers toe te rus om behulpsaam te wees met die geestelike en emosionele versorging van mense wat deur so ‘n moeilike tyd gaan. Die predikante van die gemeente bly egter in die eerste plek verantwoordelik ook vir hierdie versorging van ons mense.

Kontak:
Dr. Bettie Wagner-Ferreira (0828956062)
Ds. Attie Nel (0824185054)

KOINONIA VERSORGINGSGROEP

Gedurende 2018 het die eerste twee opleidingsessies van Kononia-werkers plaasgevind. Die kursus strek oor 8 weke. In die tyd word luistervaardighede en spesifieke gesondheidstoestande verder toegelig. Na die basiese opleiding kom die groep maandeliks bymekaar vir verdere toerusting. Die Koinonia-werkers wat die opleiding deurloop het, gebruik die vaardighede in die gemeente, die gemeenskap en in hul werksituasies.

Kontak:
Dr. Bettie Wagner-Ferreira (0828956062)

 

Siekebesoek

Die predikante besoek mense wat in die hospitaal is of wat tuis siek is. Die predikante word ook ondersteun deur lidmate wat ook mense versorg en met hulle kontak hou. Enige persoon wat siek is of wie se familie siek is kan een van die die predikante skakel.

Kontak:
Dr. Bettie Wagner-Ferreira (0828956062)
Ds. Attie Nel (0824185054)

Loer in op ons sosiale media blaaie

BesoeK ONS