Ons gemeente is tans in ‘n nuwe opwindende fase van groei en ontwikkeling. Al hoe meer lidmate raak betrokke by die werksaamhede en aktiwiteite van die gemeente. Erediensbywoning styg en ongeveer 25 kleingroepe kom gereeld bymekaar. Ons het verskeie kleingroepe waar jonger mense (matrikulante, studente, jong werkendes, ouers met peuters, ouers met kleuters en kinders op skool) bymekaar kom.

aaron-burden-4uX_r8OhJ_o-unsplash
sincerely-media-dGxOgeXAXm8-unsplash
aaron-burden-QJDzYT_K8Xg-unsplash

Kleingroepe

Kleingroepe speel ‘n belangrike rol in ons gemeente. Kleingroepe is die belangrikste plek waar gelowiges gevorm word om as volgelinge van die Here Jesus te lewe. Kleingroepe is die plek waar gelowiges beleef dat ander gelowiges hulle aanvaar vir wie en wat hulle is en waar hulle dan ook leer om ander so te aanvaar. Kleingroepe is die plek waar vrae gevra kan word wat nêrens anders gevra word nie en luister hoe die groep met die vrae worstel. Kleingroepe is die plek waar mense mekaar regtig leer ken en saam op reis is. Kleingroepe is die plek waar nuwe en naby vriendskappe gesluit word en gelowiges mekaar aanspoor om op die pad van dissipelskap te volhard. Kleingroepe word al hoe meer die plek waar gelowiges in kleiner groepe nie net praat nie, maar ook doen.

Kontak:
Eugene Liebenberg (0832503843)

Bybelstudies

Daar is Woensdae Bybelstudie geleenthede by die volgende plekke:

08:30-09:30 by Cunningham Laan en 10:15-11:00 by Huis Vergenoeg

Kontak:
Ds. Attie  (0824185054)
Ds. Nadine (0795761890) – Vergenoeg.

Loer in op ons sosiale media blaaie

BesoeK ONS