FEBRUARIE = Geloofsoffer-maand!

Liewe Gemeente

As ek hierdie brief skryf oor ons Geloofsoffermaand, is dit met ‘n hart vol verwondering en dankbaarheid. Verwondering teenoor die Here wat gee ver bo wat ons dink of bid en dankbaarheid teenoor elke lidmaat wie se hart en hande oop is om te gee. Baie dankie aan elkeen wat bereid is om hul tyd op te offer en betrokke te wees by ‘n aksie of om ‘n ekstra finansiële bydra te maak wat die werksaamhede van die Diensgroep Diensgetuienis  befonds.

Soos baie van julle weet het die kerkraad so paar jaar gelede besluit om al die uitreikaksies, naby en ver, saam te groepeer onder Diensgetuienis. Ons Gemeente se betrokkenheid by verskillende instansies, op verskillende maniere, is maar net ‘n bewys daarvan dat ons as ‘n Gestuurde Gemeente leef!

In ons Gemeente en gemeenskap gee ons toebroodjies en kos by Via Nova, Totiusdal en Derdepoort Laerskool. Verder ondersteun ons Jakaranda Kinderhuis se huis 12, CMR en Vergenoeg op verskeie vlakke.

Ons gee ook vir 37 huishoudings kos op die stadium. Hierdie huishoudings wissel van enkel persone tot uitgebreide gesinne. Dit sluit mense in die gemeenskap in, maar ook mense van Oos Moot Aftree-oord. Verder ondersteun ons leraars in Noord-Kaap, Mosambiek en die Fillipyne om daar te Evangelie te verkondig. Ons Bybelborgprojek help mense om ‘n Bybel teen ‘n prys wat hulle dit kan bekostig te kry, vir selfs so min as R5! Elke Sondag is daar ‘n Sepedi-erediens by Cunninghamlaan se kerkgebou wat deur ‘n goed opgeleide ouderling gelei word.

Meer inligting oor die verskillende aksies van Diensgetuienis kan op die “Tuisblad” van die webwerf gekry word (beweeg net af tot waar jy kan die projekte sal sien waarvoor die “Geloofsoffer” aangewend word), of onder die hoofopskrif “Inligting” waar daar ‘n onderafdeling: “Ons reik uit” is.

As jy voel dat die Here dit op jou hart lê om ‘n bydra te maak vir ons uitreikaksies, sal ons dit baie waardeer!

BANKBESONDERHEDE: Rekeninghouer: NG Waverley, Bank: ABSA,, Taknommer: 335245, Rekeningnommer: 1430157120, VERWYSING: Geloofsoffer.

Groete,

Bettie Wagner-Ferreira

Leave a reply