ONS BEDIENINGS-PUNTE:

 

CUNNINGHAM LAAN 1249
SONDAE // Erediens 09:00 // Kinderdiens 09:00 // aanddiens 17:15
VERGENOEG – SONDAE 10:30

Klank & Video Operateurs

Die klankoperateurs hanteer die klank en video tydens die eredienste. Ons verskaf opleiding vir persone wat graag hierby betrokke wil raak.

Kontak: Ochert Wasserman (0832930184)

Liturgie

Die liturgie van die erediens verwoord die tweegesprek tussen God en die gemeente op ‘n besondere manier. Van tyd tot tyd wil ons kreatief dink en wees oor hoe ons die verskillende dinge in die erediens doen. Mense wat deur sekere handelinge en rituele uitdrukking wil gee aan hulle aanbidding van God kan by hierdie aksies betrokke raak.

Kontak: Ds. Attie Nel (0824185054)

Rekenaar-operateurs

Die rekenaaroperateurs help met dit wat voor en tydens die erediens op die skerm verskyn. Mense met selfs net ‘n klein bietjie rekenaarvaardig is kan by hierdie aksie betrokke raak. Ons werk in spanne wat dus beteken dat iemand nie elke Sondag aan diens is nie. Iemand wat wil help sal ook die nodige opleiding kry.

Kontak:
Cunningham Laan – Ochert Wasserman (083 293 0184)

Musiek en Sang

Ons het verskillende koördineerders by die verskillende punte waar ons eredienste hou.

Kontak:
Cunningham Laan – Renate Nel (0824516786)
Huis Vergenoeg – Renate Nel (0824516786)

Simboliek

Die simboliek bediening is behulpsaam met die blomme asook ander simboliek tydens die eredienste.

Kontak:
Rina le Roux (012 332 0168)

Tee/Koffie skink

Na elke erediens drink die gemeente saam tee om saam te kuier en mekaar beter te leer ken. Daar is verskillende groepe wat teeskink. Mense is welkom om by die kontakpersone aan te meld as hulle graag wil help. Indien jy deel is van ‘n span dan skink jy hoogstens twee maal per kwartaal tee.

Kontak:
Rina le Roux  (072 659 0427)

Kinderkerk en Junior Kategese

Tydens die erediens in die kerk hou ons ook ‘n erediens vir kleuters en kinders tot in Graad 6. Die kinders begin die erediens saam met die gesin in die kerk en word op ‘n stadium verdaag om saam met ander kinders ‘n erediens by te woon wat op hulle verstaansvlak aangebied word. In die tyd vind die kategese ook plaas waar die kinders in kleiner groepe verdeel.

Kontak: Ds. Nadine Swanepoel (0795761890)

JEUG GROEPE

Sondagaand is daar ‘n erediens om 17:15 vir die jonger mense. Na die erediens ontmoet Graad 7-10 leerders hul jeugleiers en die matrieks en Studente vir Ds Nadine. Die belydenisklas ontmoet vir Ds Attie na die erediens.

a5df5559-f9b5-4723-81a7-591fd5defb1b
IMG-20191112-WA0008
c1aed44c-3515-41f6-950f-c96629be1122

Loer in op ons sosiale media blaaie

BesoeK ONS