GROOT LYDENSWEEK

Die sewende en laaste Lydensweek, 28 Maart – 4 April, begin by Palmsondag en eindig Paassondag. Hierdie week word die Groot Lydensweek of Heilige week genoem. In hierdie week dink ons aan die lyding van Christus spesifiek in die laaste week voor sy sterwe en opstanding. Hierdie week kan gesien word as die hart van die kerklike jaar is. Gedurende…

Read more

ASWOENSDAG (17 FEBRUARIE 2021)

Aswoensdag is die begin van Lydenstyd (Dag 1) en Goeie Vrydag (Dag 46) sluit hierdie tyd af. Hiermee begin ’n tydperk van 40 dae (ses Sondae uitgesluit) van verootmoediging. Aswoensdag fokus op sonde en berou asook op die kwesbaarheid en verganklikheid van die mens. In ideale omstandighede sou ons Woensdag 17 Februarie ‘n erediens gehad waartydens ons ’n kruis van…

Read more

LYDENSTYD: Kom ons doen iets saam

Lydenstyd is bedoel as ‘n tyd waarin ‘n mens daarop fokus om te groei in jou toewyding aan God. Wat in die verlede al vir my gewerk het is om een ding prys te gee (bv. Sosiale media) sodat ek kan tyd maak/hê vir iets anders, soos bv. om deur een van die evangelies te lees. Om deel te wees…

Read more

HOE DINK ONS OOR LYDENSTYD?

(Geneem uit Woord en Fees, 2020 uitgegee deur BYBELMEDIA) Aanvanklik was Sondae die enigste dag waarop Jesus Christus se opstanding in die kerklike jaar gevier is. Op Sondae is die volle Paasverhaal gevier: menswording, kruisiging, opstanding, hemelvaart, die uitstorting van die Heilige Gees en die belofte van die wederkoms. Later het daar ’n spesiale klem ontstaan op die viering van…

Read more