DIE KERKRAAD KIES JONG(ER)MENSE

Op die laaste kerkraadsvergadering het die kerkraad besluit om ‘n paar jongmense op die kerkraad te kies. Hierdie jongmense was verlede jaar in die belydenisgroep. Deel van die materiaal wat ons met die belydenisgroep deurwerk is die struktuur van die kerk. Ons verduidelik dan hoe die NG Kerk se struktuur lyk, waar ons gemeente inpas en waarmee ons gemeente en…

Read more