ASWOENSDAG (17 FEBRUARIE 2021)

Aswoensdag is die begin van Lydenstyd (Dag 1) en Goeie Vrydag (Dag 46) sluit hierdie tyd af. Hiermee begin ’n tydperk van 40 dae (ses Sondae uitgesluit) van verootmoediging. Aswoensdag fokus op sonde en berou asook op die kwesbaarheid en verganklikheid van die mens. In ideale omstandighede sou ons Woensdag 17 Februarie ‘n erediens gehad waartydens ons ’n kruis van…

Read more