GROOT LYDENSWEEK

Die sewende en laaste Lydensweek, 28 Maart – 4 April, begin by Palmsondag en eindig Paassondag. Hierdie week word die Groot Lydensweek of Heilige week genoem. In hierdie week dink ons aan die lyding van Christus spesifiek in die laaste week voor sy sterwe en opstanding. Hierdie week kan gesien word as die hart van die kerklike jaar is.

Gedurende die week onthou ons hoe verskriklik die omvang van Christus se lyding was. Aan die hand van spesifieke Skrifgedeeltes bedink ons elke aand Jesus se lyding en loop saam die lydingspad. Dit is ’n tyd vir selfondersoek, skuldbelydenis en gebed. Só berei ons onsself voor vir Paasfees, die dieptepunt van ons geloof in Jesus Christus as ons Here.

Tydens Groot Lydensweek het ons Maandag-, Dinsdag- en Woensdagaand 18:00 ‘n meditatiewe diens by Cunninghamlaan. Donderdagaand (18:00) is die aand waarop Jesus die laaste keer saam met sy dissipels eet, waarna Hy gevange geneem word. By die geleentheid het Jesus die nagmaal ingestel en ons gaan as gemeente die nagmaal buite op die gras by Cunninghamlaan vier. Vrydag is die dag waarop Jesus gekruisig is en gesterwe het, en die oggend vroeg begin ons die dag met ‘n nagmaal om 08:00 by 30ste Laan en 10:30 by Vergenoeg.

Groot Lydingsweek loop uit op Opstandingsondag wanneer ons die oorwinning van die Lewe oor die dood vier, 07:30 by Cunninghamlaan , 09:00 by 30ste Laan en 10:30 by Vergenoeg.

Ds Attie

Leave a reply