Ek glo nie meer in God nie

Ek is altyd verbaas oor wat dit is wat veral by tieners vassteek na ‘n preek. Sondag wat verby is het ek die verhaal vab Jakob gebruik. My tema was “Oortreders sal veragtervolg word.” As mense vervolg ons oortreders. God agtervolg oortreders en maak hulle deel van dit waarmee Hy besig is. God het Jakob nie vervolg nie, maar Hom agtervolg en Hom deel gemaak van God se verhaal.

In die gesprek met die tieners na die preek was dit eerstens duidelik dat die term “agtervolg” vir hulle ongemaklik is. Continue reading