GELOOFSGEWOONTE VAN ADVENT

Elke Sondag in advent (vier Sondae voor Kersfees) steek ons in ons gemeente aan die begin van die erediens ‘n ander kers aan.  Elke keer brand die kers(e) wat die vorige Sondae aangesteek is reeds. By die aanvang van die erediens steek ons dan die volgende kers aan. Op Kersdag steek ons dan die Christus kers aan.

Hierdie vyf kerse simboliseer die koms van Christus, die lig vir die wêreld.  Elkeen van die kerse verwoord iets van die gesindheid of ingesteldheid van ons voorbereiding vir die koms van ons Here, Jesus Christus. Die volgorde van die kerse (in die NG Kerk in elk geval) is:

Eerste advent: Hoop

Tweede advent: Vrede

Derde advent: Vreugde

Vierde advent: Liefde

Geloofsgewoontes of geloofsrituele, soos byvoorbeeld die aansteek van kerse, is ‘n belangrike deel van ons verhouding met en aanbidding van God. Continue reading