Genade Alleen

Sondag dink ons saam na oor een van die belangrike pilare van die gereformeerde teologie. In Latyn ken ons dit as sola gratia – genade alleen. In die prediking gaan ons Efesiërs 2:1-10 gebruik om die grootheid van God se genade te verstaan.

Wanneer dit gaan oor hierdie vyf pilare in die Vreugdevol Vry veldtog, gaan dit oor hierdie basiese vraag: Hoe kom die sondaar in die regte verhouding met God? Hoe word ‘n sondaarmense verlos van die ewige dood?

Die Christelike godsdiens is nie die enigste godsdiens nie. Daar is talle ander godsdienste. Wat die Christelike godsdiens anders maak as al die ander godsdienste is juis hierdie saak: God se genade. Maar, hoe ons die hele saak van God se genade moet verstaan is nie maklik nie.

Aan die een kant is daar die wat dink dat God se genade nie so groot is dat dit ons werke uitsluit nie. Continue reading

Ek glo nie meer in God nie

Ek is altyd verbaas oor wat dit is wat veral by tieners vassteek na ‘n preek. Sondag wat verby is het ek die verhaal vab Jakob gebruik. My tema was “Oortreders sal veragtervolg word.” As mense vervolg ons oortreders. God agtervolg oortreders en maak hulle deel van dit waarmee Hy besig is. God het Jakob nie vervolg nie, maar Hom agtervolg en Hom deel gemaak van God se verhaal.

In die gesprek met die tieners na die preek was dit eerstens duidelik dat die term “agtervolg” vir hulle ongemaklik is. Continue reading

KERKRAADSBESLUIT RAKENDE EREDIENSTE IN VAKANSIES

Die kerkraad het op Maandagaand 30 Julie 2017 onder andere daarvan kennis geneem dat die beeld van die gemeente as een gemeente wat op verskillende plekke eredienste hou (30ste Laan, Cunninghamlaan, Huis Vergenoeg en onlangs ook AGS/Eden) al hoe meer die eenheid in die gemeente bevorder. Die eenheid het ook duidelik na vore gekom in die vergaderings van Diensgroepe en die kerkraad wat elke kwartaal by ‘n ander punt gehou word. Die vergaderings is baie getrou bygewoon ongeag die plek waar mense eredienste bywoon.

Die gemeente het nou die ideale geleentheid om hierdie eenheid nog meer te vier. Continue reading

VREUGDEVOL VRY

Hierdie jaar is dit 500 jaar sedert die Reformasie begin het. In Suid Afrika is die NG Kerk, Hervormde Kerk, Gereformeerde Kerk en die AP Kerk die kerke wat voortgevloei het uit die Reformasie. As NG Kerk is ons baie trots op hierdie geskiedenis en die wortels van ons kerkwees en teologie wat so ver teruggaan.

Saam met baie ander gemeentes en kerk gaan ons as gemeente oor ‘n tydperk van 5 weke aan die belangrikste onderwerpe van ons gereformeerde teologie aandag gee.

Die tema van die reeks is:  Vreugdevol vry. Die volgende onderwerpe gaan aandag kry:  Continue reading

DAAGLIKSE GEBED – 3 AUGUSTUS 2016

Almagtige God en hemelse Vader, U alleen het aan my ook die wonder van die lewe gegee en U alleen kan my wil en my begeertes op U wil en U eer gerig hou.

In hierdie dag sal miljoene Suid-Afrikaners gaan stem. Ek bid dat elkeen wat graag wil gaan stem sal kan gaan stem en nie deur geweld verhinder sal word nie. Ek bid dat ons juis op hierdie dag opnuut bewus gemaak sal word van die veevlvuldige diversiteit van die mense wat na U beeld geskep is en dat ons ons in daardie diversiteit sal verheug en verlustig. Bewaar elkeen van ons van moontlike geweld op hierdie stemdag.

In besonder bid ek vir die wat aan U behoort, dat hulle nie hulle hoop in die uitslag van ‘n verkiesing of een of ander politieke party of een of ander persoon in ‘n leiersposisie sal stel nie. Ons weet dat ons nie op prinse of presidente of politieke partye kan vertrou nie. Ons vertrou in U en U alleen.

Vandag bid ek: “Laat U koninkryk op die aarde kom net soos in die hemel.” Ons bely: Christus Jesus is die Here van die Here en die Koning van konings. Aan Hom is elke gesag onderwerp en voor Hom sal elke knie buig. In Hom alleen is al my verwagting en op Hom alleen vertrou ek.

Ek bid dat U deur U Heilige Gees elke persoon wat na vandag se verkiesing in een of ander posisie van leierskap verkies word, in diens sal neem, net soos U konings en leiers in die geskiedenis in diens geneem het, om mee te werk om die swaarkry en die ellende in ons mooi land minder te maak en U koninkryk te laat kom.

Aan U al die eer.

Amen

DAAGLIKSE GEBED – 19 JULIE 2016

Ewige God en Vader van Ons Here Jesus Christus, ek bid vanoggend vir wysheid in hierdie tye van onsekerheid. Gee dat ek in hierdie dag sal beleef dat U, Heilige Gees, van oomblik tot oomblik die waarheid aan my bekend sal maak.

Ek bid vir vastigheid in tye van geestelik en emosionele rusteloosheid terwyl ek, as deel van my lewensreis op hierdie aarde, met tye worstel met my eie sondigheid en self-twyfel.

Ek bid dat U Woord my lewe so sal verryk dat my verhouding met U nog meer intiem sal raak, waarin ek U hoe langer hoe beter leer ken en U my lewe hoe langer hoe meer in U diens kan gebruik.

Ek bid dat elkeen van U kinders in hierdie dag hierdie wysheid, vastigheid en verrykking deur U Woord sal beleef, sodat ons lewens elke dag meer en meer ‘n loflied tot U eer sal wees. Ek bid dat elkeen van U kinders sal beleef dat U hulle intrek in ‘n persoonlike verhouding van gemeenskap met U en met ander gelowiges en dat U op hierdie wyse U koninkryk op aarde sal laat kom, net soos in die hemel.

Aan U al die eer.

Amen

DAAGLIKSE GEBED – 18 JULIE 2016

Hemelse God en Vader, laat my nooit die mense vergeet wat worstel met skuld, skaamte en ander swaarkry waarvan ek nie weet nie.

Herinner my asseblief daaraan dat ek deel van U antwoord is vir die die mense wat siek is; in die gevangenis is; eensaam is; verward is; die behoefte aan vriende het; sterwend is; honger is; dakloos is; geestelik verlore is – en dikwels doelloos deur die lewe dwaal.

Leer my Continue reading

DAAGLIKSE GEBED – 27 JUNIE 2016

Hemelse Vader, ek bid vandag spesiaal vir mense wat besonder ryk is; mense wat in besondere posisies van mag is; die bekendes en beroemdes; die gewildes; die aantreklikes; die intelligentes; almal aan wie U in U besondere genade meer gawes, talente, geleenthede en goed as die deursnee mens gegee het; mense wat die erkenning en eer van hulle medemense geniet. Ek bid dat U hierdie mense sal lei in die manier hoe hulle U geskenke aan hulle in hierdie dag gebruik. Ek bid dat hulle U geskenke aan hulle op so ‘n manier sal gebruik, dat hulle as mense met geskenke, U geskenke aan hierdie wêreld sal wees.

Ek bid vir hulle wat so verblind is deur hierdie geskenke Continue reading