Visie

“Om as Geloofsfamilie, God Drie-enig voluit te dien”
Ons wil hierdie visie waar maak deur:

– God in alles te verheerlik – na bo
– Geestelik te groei en vir mekaar om te gee – na binne
– ‘n Verskil in ons w√™reld te maak – na buite