Oos-Moot Aftreeoord

Oos-Moot-Aftreeoord is ‘n gemeenskap reg langs Huis Vergenoeg waar mense in staats-gesubsidieerde huisies woon. Hierdie gemeenskap het ontwikkel tot ‘n hegte gemeenskap wat trots is op hulle plek en ook dikwels hulle eie aktiwiteite reël en organiseer. 

Kontak:

 Ariza Blaauw – 076 859 8747