Sosiale Byeenkomste

Die Arende het maandeliks sosiale byeenkomste wat verskillende vorme aanneem. By hierdie geleenthede word daar ligte eetgoed aangebied. Daar is altyd n behoefte aan mense wat help met die voorbereiding van die versversings, koppies regsit en die opruim van na die tyd.

Kontak:

Mike Bester – 012 332 0642 of 0720923 9869

Bessie van Eeden – 012 331 2865 of 073 177 5510

Helgard van Wyk – 012 333 6628 of 082 924 7220