Arende (Senior Lidmate)

Die Arende is ‘n groep wat spesifiek gerig is op die ouer persone in ons gemeente. Hulle kom op ‘n maandelikse basis bymekaar. Die byeenkomste word verskillend ingekleur, van sprekers tot sangers en dansers. Die byeenkomste vind om die beurt plaas by een van die drie bedieningspunte:  Cunninghamlaan, 30ste Laan of Vergenoeg.

Kontak gerus: