Gebedsgroepe

Gebed is die ruggraat van ons gemeente se aktiwiteite. As gemeente is ons geheel en al afhanklik van die Here vir alles wat in ons gemeente gebeur en wat ons in die gemeenskap en deur ander werksaamhede in ons gemeenskap doen.

Gebedsgroepe: Daar is verskillende gebedsgroepe wat op verskillende tye bymekaar kom. Enige iemand is welkom om by die gebedsgeleenthede betrokke te raak.

Gebedsprogram: Daar is ‘n gebedsprogram wat maandeliks verskyn. Ons gebruik die gebedsprogram om daagliks vir dieselfde sake te bid.

Gebedsketting: Spesiale gebedsversoeke word per sms aan kontakpersone deurgegee, wat dit weer aan ander deurgee om sodoende ‘n gebedsketting te vorm. Gebedsversoeke word as streng vertroulik hanteer en name word nie genoem nie.  

Kontak: Kobie Geldenhuys – 082 469 2391

Indien jy ‘n gebedsversoek het, kan jy dit hier onder skryf. Net die leraar sien die e-pos adres. Die persoon verantwoordelik vir die gebedsbediening sal op n daaglikse basis kom kyk of daar enige gebedsversoeke is. Indien jy wil kan jy dus onder n skuilnaam jou gebedsversoek hier plaas. Jy hoef ook nie noodwendig van obns gemeente te wees nie.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *