Kleingroepe

Tydens ‘n beplanningsessie in 2016 is kleingroepe as een van die prioriteite van die gemeente geïdentifiseer. Op hierdie stadium is daar ten minste 25 kleingroepe wat weekliks vergader. Die kleingroepe hanteer as ‘n reël dieselfde teks as wat Sondae in die eredienste hanteer is. Ons kan positiewe terugvoer aangesien die preke die mense in die kleingroepe help met die hantering van die teks, en daarmee saam kan hulle mekaar in die kleingroep herinner aan Sondag se preek omdat elkeen gewoonlik iets anders onthou van dit wat in die preek gesê is. 

Ontmoet ons kleingroepe:

Nadine van Eeden (Studente kleingroep)

Ockert Wasserman (Tussen-in’s)

Rassie Erasmus

John Parker

Fransie

Bossie Bosman

Dirk Fourie

Dirk van der Merwe

Eugene Liebenberg

Fanie Hartsenberg

Kobie Gelndenhuis

Liezel Jansen van Vuuren

Marie Grove

Marthie

Pieter Erasmus

Pine Pienaar

Reinhardt van Rensburg

Sarel du Pisani

Kontakpersoon: Eugene Liebenberg – 0832503843

Jy kan ook enige een van die predikante skakel indien jy by ‘n kleingroep wil inskakel.