Facebook

Facebook is besig om ‘n al hoe belangriker kommunikasiemiddel te word. Ons gemeente het ‘n geslotegroep waarop slegs ons lidmate is. Op hierdie groep kommunikeer ons as lidmate met mekaar belangrike inligting en gebeure. 

Ons beondig mense wat ons Facebook-blad kan omskep aan ‘n wonderlike plek waarheen ons lidmate graag kom vir inligting en skakeling.  

Kontakpersoon – Ds. Attie Nel – 0824185054