Raakvat-vingertjies

Hierdie is ‘n bediening wat op Dinsdae-aande by Cunninghamlaan bedieningspunt aangebied word aan die 4-12 jarige kinders. Die gedagte is om aan ouers die geleentheid te bied om kleingroepe by te woon, alhoewel ‘n groot aantal van die kinders se ouers nie by kleingroepe betrokke is nie. Daar is ook kinders van buite ons gemeente wat die bediening bywoon.Raakvatvingertjies is ‘n intergenerasie  bediening, van ons leiers is inwoners van Huis Vergenoeg. Die verskillende generasies wat saam is op ‘n Dinsdag aand skep ‘n veilige atmosfeer en ‘n huis-gevoel. Daar bestaan ‘n behoefte aan volwassenes wat kan help met toesig oor die kinders.

Kontak gerus Tharina Lourens: 082 563 1801.