Kleuterkerk

Beide Cunninghamlaan- en 30ste Laan-bedieningspunte het ‘n kleuterkerk wat gedurende die skoolkwartale tydens die Sondagoggend-eredienste¬† plaasvind. Die kleuters word op hulle vlak besig gehou terwyl die ouers die eredienste bywoon. Dit behels interaksie met mekaar en die toesighouers, terwyl hulle meer oor die Bybel leer.

Kontak:

Carin Immelman – (Cunninghamlaan.)

Erika Hartszenberg – 0820320 4746