Uitreike Noordkaap, Mosambiek en Botswana

Marydale (Noord-Kaap)

Ons gemeente gee finansiële ondersteuning van R4000 per maand aan die Verenigde Gereformeerde Gemeente Marydale. Dit gaan hoofsaaklik daarvoor om die plaaslike leraar, Ds John Links, se salaris te betaal. Hy is ‘n tentmakerleraar en ‘n voltydse onderwyser. 

Kontak: Hennie Britzz: 072224475.

Mosambiek en Botswana

Groepe reik een maal per jaar uit na elkeen van die bogenoemde gebiede. Van die uitreike duur slegs ‘n naweek, terwyl ander weer 14 dae is. Hierdie uitreike is gerig op die uitdra van die evangelie na die mense, maar ook die verligting van nood en ander opheffingswerk waar nodig. Vrywilligers wat op die uitreike gaan beleef dikwels meer groei en seën as die mense na wie daar uitgereik word. Die spanne is nie vaste spanne nie en die samestelling van die groepe wissel jaarliks.