Diensgroep Diensgetuienis

Ons gemeente is by verskillende aksies betrokke waar ons omgee en liefde teenoor mense in nood uitleef.

Kontakpersoon: Dr. Bettie Wagner-Ferreira

(Kerkraadslede: Pieter Erasmus; Hannelien Meyer; Bertie van Zyl)