Pastoraat

Pastoraat behels die geestelike en emosionele versorging van mense deur die predikante van die gemeente. Die predikante van die gemeente is onder andere opgelei om mense geestelik en emosioneel te versorg wanneer hulle ‘n behoefte daaraan het. Alle mense wat op een of ander geestelik en emosioneel die ondersteuning van een van die predikante nodig het, word uitgenooi om die predikant van sy/haar keuse te kontak. 

Hierdie pastorale gesprekke kan in die bekende omgewing van jou huis plaasvind of in die predikant se spreekkamer by die kerk. 

Kontakpersone: Ds. Attie Nel – 0824185054

Dr. Bettie Wagner-Ferreira – 0828956062