Eden Ouetehuis

Eden Ouetehuis was eers ‘n AGS ouetehuis wat ook binne die grense van ons gemeente val. Ons versorg ons lidmate wat daar is en hou een maal per maand (laaste Sondag van elke maand) ook ‘n erediens daar. 

Kontakpersoon: Dr Bettie Wagner-Ferreira: 082 895 6062