40 Dae Reekse

Tot op datum het ons as gemeente een 40 dae reeks per jaar gedoen waarvan die laaste 40 dae van respek was. Die terugvoer oor die reekse is positief en die gemeente beleef dat daar konstruktief in ‘n bepaalde rigting gewerk word. Ons droom is om elke kwartaal ‘n bepaalde saak/tema/onderwerp met ses-sewe sessies te hanteer. Op hierdie stadium behels hierdie reekse dat daar in die prediking en die kleingroepe aan die saak/tema/onderwerp aandag gegee word. Ons droom is ook dat hierdie reekse in so ‘n mate geestelike groei sal bewerk dat dit almal van ons se daaglikse lewe en optrede meer en meer sal be├»nvloed. 

Kontakpersoon: Ds. Attie