Jonger mense

Tydens ‘n beplanningsessie aan die einde van 2016 is die prioritisering van jonger mense as een van die prioriteite van die gemeente geïdentifiseer. In ons gemeente en in ons gemeenskap is daar ‘n groot aantal jonger mense.

Eerstens is daar die groot aantal jongmense tussen 16-29 wat reeds belydenis van geloof afgelê het en besig is om op een of ander manier, as belydende lidmaat, matrikulant, student of jong werkende persoon, hulle voete te vind in die wêreld van onafhanklikheid en op jou eie voete staan. 

Binne die voedingsgebied van ons gemeente is daar verder drie laerskole (Voorpos, Totiusdal en Villieria). In die drie laerskole is daar ongeveer 3000 kinders. Daar is ook twee hoërskole (Oos-Moot en John Vorster) waar daar ongeveer 3200 kinders in is. Die ouers van hierdie kinders het unieke uitdagings op verskillende vlakke van hulle lewe.

Die volgende persone is reeds leiers van kleingroepe waarin van hierdie jonger mense betrokke is:

  • Nadine van Eeden (Matrikulante en Studente) – 0795761890
  • Ochert Wassermann (Onder 30’s) –  0832930184
  • Janes Botha – 0835005609
  • John Parker – 0833203154
  • Reinhardt van Rensburg – 0823327217

Ons as gemeente sou graag vir hierdie groepe jonger mense ‘n geestelike tuiste wou wees. Op hierdie stadium werk ons daaraan om saam met hierdie jonger mense (nie vir hulle nie) te besluit oor hoe ons dit prakties kan laat gebeur.