Roeping

Ons geloofsidentiteit

Ons is mense wat deur God verlos is om sy familie in die wêreld te wees.

Ons roeping

Ons is hier om as geloofsfamilie ‘n geloofwaardige verskil te maak in ons omgewing, ons stad en ons land deur:

  • Gevorm en toegerus te word;
  • Om in mense se lewens ‘n verskil te maak;
  • Deur ‘n fontein in ‘n dor wêreld te wees waar mense hoop kry en beleef;
  • En so dissipels van die Here Jesus te wees.