Verwelkoming

Ons groet en verwlekoming graag mense wat op ‘n Sondag ons eredienste kom bywoon. 

Indien jy by geleentheid hiermee wil help, kontak Helgard van Wyk 0829247220