Musiek en Sang

Ons het verskillende koordineerders by die verskillende punte waar ons eredienste hou. 

30ste Laan – Leentjie du Preez – 0798722737

Cunninghamlaan – Renate Nel – 0824516786

BHuis Vergenoeg – Renate Nel – 0824516786