Diensgroep Administrasie

Diensgroep Administrasie is die diensgroep waar al die aksies van die gemeente wat die ander diensgroepe ondersteun en in staat stel om te doen wat hulle moet doen, bymekaar kom. 

Kontakpersoon – Adriaan Odendaal – 0828216971

Visieleier – ds. Attie Nel