Diensgroep Geloofsvorming

Diensgroep Geloofsvorming is  betrokke by die geloofsvorming van die lidmate van die gemeente. Die volgende aksies/aktiwiteite vorm deel van die diensgroep se werksaamhede:

Junior Kategese, Senior Kategese, Kleuterkerk, Kinders (Raakvatvingers), Tieners, #imagine, Studente, Onder 30’s (Tussen in’s), Kleingroepe, Bybelstudies, Gebed, Jonger mense, Reekse, Kampe, Toerusting van Versorgers.

Kontakpersoon – ds. Attie Nel – 0824185054