Erediensbediening

Renate Nel (Organiseerder: Musiek – Musiekbediening koördineerder)
Tel: 012 3324423
Sel: 082 451 6786
E-pos: renate@global.co.za

Renate Nel (CD’s van preke)
Tel.: 012 332 4423 of 082 4516 786

Ockert Wasserman (Dataprojektors: Cunninghamlaan)
Sel: 083 293 0184
E-pos: ochertwasserman@gmail.com