Ons Gemeente

Die NG Gemeente Waverley is geleë in die oostelike deel van Pretoria se bekende Mootgebied en bedien hoofsaaklik die oostelike gedeelte van die woonbuurt Villieria en die westelike deel van Waverley. Daar is tans ongeveer 2300 lidmate, insluitend kinders, wat ons een van die groter gemeentes in die omgewing maak. Persone wat buite die grense van die gemeente woon, is ook welkom om om lidmaatskap aansoek te doen.

Die groter gemeente van Waverley het ontstaan toe die gemeentes Waverley en Villieria-Oos in 2002 een geword het. Die gemeente beskik oor twee gemeentekomplekse – in 30ste Laan, Villieria en in Cunninghamlaan, Waverley. Daar word Sondae eredienste by die kerkgeboue van beide komplekse gehou sowel as by Huis Vergenoeg, ‘n groot tuiste vir bejaardes binne die gemeente-grense. Gedurende die skooltermyn word nie minder as vyf eredienste in Afrikaans op ‘n Sondag gehou nie. Hierdie eredienste vind almal op verskillende tye plaas en hul aard wissel van formeel tot informeel sodat in almal se bedieningsbehoeftes voorsien kan word. Daarbenewens word daar ook Sondagmiddae ‘n diens in Sepedi in Cunninghamlaan se kerkgebou gehou. Almal is welkom om hierdie eredienste by te woon.

Die gemeente word bedien deur twee voltydse leraars en een tentmakerleraar. Daar is verskeie teologiese studente behulpsaam in die gemeente. Daarbenewens is ‘n groot aantal lidmate aktief betrokke by verskillende bedieninge. Meer inligting verskyn elders op die webblad

Prof Helgard van Wyk, Januarie 2010