Missionere Gemeentes 1

Ons dink baie oor gemeentewees. Ons praat baie oor missionêre gemeente. Elke dominee droom dat sy/haar gemeente die gemeente sal wees wat die Here Jesus bedoel het dit moet wees. Kinders van die Here wil deel wees van n gemeente wat n verskil maak in die wêreld. Ons sal anders moet dink oor kerk-wees.  

Missionere Gemeente 1