27 Februarie-5 Maart – Die Moederhart van God

Lees: Psalm 131:1-3

Indien jy vooraf op jou eie deur die stuk lees, dink veral oor die volgende vrae. Probeer om soveel keer as moontlik die stuk voor die tyd te lees en oor die vrae te dink.

Wat bely die digter in vers 1? Hoekom bely hy dit?

Watter vergelyking maak die digter in vers 2? Hoekom juis hierdie vergelyking?

Watter raad het die digter vir die res van Israel? Hoe sou jou leefstyl wees as jy die raad moes volg?

 

1.       Hoe weet jy as daar selfverheffing en hoogmoed in iemand se lewe?

2.       Wat maak dat selfverheffing en hoogmoed in mense se lewens is? 

3.       Wat dink jy word bedoel met: “Ek maak my nie besorg oor groot dinge nie, dinge wat bo my vermoë is?”

4.       Wat is die dinge waaroor mense besorg is?   

5.       Hoe sluit Matteus 6:26-28 aan by hierdie gedeelte?

6.       Hoekom dink jy gebruik die digter juis die beeld van ’n kind op sy ma se skoot?

7.       Watter emosie beleef jy wanneer jy hierdie beeld lees?

8.       Wat dink jy keer dat mense hulle so oorgee in die arms van God?

 9.       Hoe “wag mens op die Here?”

 Afsluiting.

Laai die “Word”-dokument hier af: 6 Maart 2011 Psalm 131 Die Moederhart van God