22-29 Januarie 2011

KLEINGROEPE GESPREKSTEMA

23-29 Januarie

GOD SE WERK IN DIE GEMEENTE

BEGIN

Wat het met jou gebeur vandat ons mekaar laas gesien het?

LEES: 1 Korintiërs 1:1-9

  1. Watter woorde of frases in hierdie gedeelte het jou getref?
  2. Wat leer ons van Jesus in hierdie gedeelte?
  3. Waarvoor sê Paulus alles dankie? Hoe laat dit jou dink en voel oor die gemeente?
  4. Paulus skryf hierdie brief om die gemeente te vermaan omdat hulle die Here in hulle doen en late teleurgestel het. Tog is hy vir al hierdie dinge dankbaar. Wat sê dit vir ons oor God se genade?
  5. Dink na oor die volgende twee opmerkings:
  6. “Ons moet probeer om ’n advertensie vir Jesus se tweede koms te wees.”
  7. “God gebruik ons om ’n advertensie te wees vir Jesus se tweede koms.”
  8. Volgens vers 9 het God ons geroep om getrou verenig met Jesus te lewe. Hoe kan ons as gemeente dit regkry?

GEBED

Dink aan die dinge waarvoor Paulus dankie sê.

Waarvoor sou jy graag vir die Here wil dankie sê met betrekking tot ons gemeente?Wat sou jy vir die Here wou vra na aanleiding van hierdie gedeelte?