13-20 Februarie 2011 -Dissipelskap

NG GEMEENTE WAVERLEY

13-19 Februarie 2011

DISSIPELSKAP

Begin:

Watter persoon het die grootste invloed op jou lewe as Christen gehad?

Die gemeente se tema vir die jaar is Dissipelskap. Jesus het twaalf volgelinge gehad wat vir ongeveer 3 jaar elke oomblik van elke dag by Hom was. Hy het hulle geleer en hulle toegerus. Daardie dissipels van Jesus het die evangelie tot in al die lande rondom die Middellandse see en selfs se vêr as Indië geneem. Deur ons fokus op dissipelskap vir die jaar, neem ons weereens ons verantwoordelikheid ernstig om die Goeie Nuus van Jesus verder te neem.

Ons gaan deur die loop van die jaar hierdie simbool gebruik om ons aan dissipelskap te herinner.

Lees: Johannes 17:1-26

Voorbereiding vir die kleingroep:

Probeer om een maal per dag die gedeelte lees en dan dink jy na oor hierdie vrae:

Luister na die Woord: Wat sien/lees/hoor jy in die gedeelte wat ons lees?

Luister na mekaar: Wat hoor jy by ander in die groep?

Luister na ons wêreld: Wat hoor jy oor/by ons omgewing of die wêreld?

God self is die kern, middelpunt of draaipunt van ’n dissipel se lewe.

’n Dissipel se verhouding met God het drie fokusareas:

’n na _______________ (Met ___________________) (Verse: 8;10;11b;17;19)

’n na _______________ (Met ___________________) (Verse: 20-23)

na_________________ (Met ___________________) (Verse: 11a;14-16;18)

Wat hoor jy uit hierdie verse oor elkeen van die fokusareas van ’n dissipel se lewe?

Kyk weer na die drie fokusareas van ’n dissipels se lewe. Hoe raak die dinge ’n dissipels se praktiese lewe?

Op watter een van die drie terreine doen ons as gelowiges die beste?

Op watter een het ons die meeste werk?

AFSLUITING

Wat het ek gehoor? God; myself; ander; gemeenskap; wêreld?