Bediening in die wyke

Ons gemeente is tans in ‘n nuwe opwindende fase van groei en ontwikkeling. Al hoe meer lidmate raak betrokke by die werksaamhede en aktiwiteite van die gemeente. Erediensbywoning styg en meer as 40 kleingroepe kom gereeld bymekaar. Krummels (Tieners van die gemeente) kom elke Dinsdag-aand bymekaar en die aksie het besonder gegroei oor die laaste jaar. Elke Dinsdag-aand kom daar ook n groot groep kinders van 3 jaar tot by Gr. 6 (Raakvatvingertjies) bymekaar. Ons het in hierdie jaar die ontstaan van n gefokusde bejaardebediening (Arende) beleef en hulle gaan steeds van krag tot krag. As gemeente is ons by verskeie plekke betrokke waar mense in nood gehelp word.

Ons gemeente is in verskillende wyke opgedeel. Elke lidmaat is in ‘n spesifieke wyk. Daar is egter altyd ’n tekort aan wyksdiakens om die wyke te bedien. Die belangrikste redes vir hierdie tekort aan wyksdiakens is:

1. Vol programme, lang werksure en gesinsverpligtinge, maak dit vir mense al hoe moeiliker om as wyksdiakens op te tree.

2. Baie van ons wyksdiakens is dames. Besoeke moet meestal laat-middag vroeg-aand gedoen word. As gevolg van die misdaadsituasie in ons land is dit gevaarlik om van hulle te verwag om daardie tyd van huis tot huis te beweeg.

3. As gevolg van mense se vol programme is min wyke se mense almal op een aand beskikbaar. Die gevolg is dat die diakens/wyksdiakens dikwels verskeie aande weg van hulle eie huis af moet wees wanneer hulle die mense in die wyk besoek.

Hierdie situasie noodsaak ons as gemeente om nuwe maniere te soek om met mekaar kontak te maak. Die bediening van die lidmate bly steeds ’n baie hoë prioriteit in die gemeente. Die tekort aan wyksdiakens het egter tot gevolg dat mense wat versorging nodig het nie versorg word nie. Elke lidmaat kan die oë en die ore van die gemeente wees deur te laat weet wanneer mense versorging nodig het. Skakel asseblief die kerkkantoor of die leraar sodra u weet van iemand wat aandag nodig het.)

Ons as gemeente is die huisgesin van God. Ons moet mekaar versorg en bedien. Ons moet egter ook altyd gereed wees om in die lig van omstandighede nuut en vars te dink oor die bediening.

Ons gemeente staan voor ’n uitdaging om hierdie saak aan te spreek en dit is een van die sake wat in 2011 besondere aandag gaan kry. Indien iemand ’n opbouende bydra het om in hierdie verband te lewe, stuur gerus vir ons ’n e-pos of skryf ’n briefie en plaas dit in die kollektesakkie oor hoe hierdie saak hanteer kan word.