KLEINGROEPE – Eerste Kwartaal 2018

Oor twee weke hierdie tyd (Sondag 21Januarie 2018) sal die eerste oggenddiens van die kwartaal verby wees. Ons sou dan reeds ons erediens- en kleingroepreeks vir die kwartaal aangekondig het. Ons glo dat ons as gemeente onder die leiding van die Heilige Gees op ‘n besondere reis is. Ons is ook daarvan oortuig dat die volgende tree wat ons moet gee is om opnuut te fokus op die gemeente as die huisgesin van God. 

Ons het reeds die weeklikse tekste en temas vir die eredienste en die kleingroepe bepaal. Elke Sondag-oggend tydens die eredienste by Cunninghamlaan, 30ste Laan en Huis Vergenoeg gaan daar uit die teks oor die tema gepreek word. 

Die tekste en temas en volgorde is soos volg: 

21 Januarie – Sagaria 8:1-23. God sal by ons wees. 

28 Januarie  – Ef 2:11-22. Ons is die huisgesin van God. 

4 Februaarie – 1 Johannes 3:1-3. In die huisgesin is ons kinders van die Vader. 

11 Februarie – Romeine 12:1-2. Die uisgesin van God vra radikale oorgawe. 

18 Februarie – Romeine 15:7-13. In die huisgesin aanvaar ons mekaar ten spyte van… 

25 Februarie – Johannes 13:34-35. In die huisgesin het ons mekaar lief soos… 

4 Maart – Kolossense 3:12-17. In die huisgesin vergewe ons mekaar soos… 

11 Maart – 2 Korintiërs 1:3-11. In die huisgesin bemoedig ons mekaar soos… 

18 Maart – Filppense 2:5-11. In die huisgesin dien ons mekaar soos… 

25 Maart – Sagaria 8:23. Deur die huisgesin van God, verander God die wêreld. 

Ons is nou besig om die kleingroepmateriaal te finaliseer. Ons het reeds ‘n kort video-/fliekgreep gereed wat elke week in die kleingroep gekyk gaan word. So het ons byvoorbeeld een week ‘n greep uit die fliek “Evan Almighty”, ‘n ander week uit “The pursuit of happiness” en ‘n ander week uit die TV Reeks “Blue Bloods”. Elkeen van die grepe gaan kleingroepe help om te dink en saam te praat oor die gemeente as die huisgesin van God. 

Elke kleingroepleier gaan aan die begin van die kwartaal (op Sondag 21 Januarie) ‘n leiersgids kry wat hom/haar gaan help met sy/haar voorbereiding om die gesprek in die kleingroep te lei. Elke lid van ‘n kleingroep gaan ‘n boekie kry met gespreksvrae in. 

Ons in Waverley gemeente is deur die genade van die Here Jesus Christus deel van die huisgesin van God. Beleef hierdie deelweesvan die huisgesin van God in die eredienste en die kleingroepe saam met ons. Kontak een van die predikante indien jy by ‘n kleingroep wil inskakel of enige ander vrae het. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *