ADVENT 3 (VREUGDE – ‘n Litanie)

Liturg: Toe die Here die lot van Sion verander het, was dit vir ons soos ‘n droom. 

Gemeente: Ons het gelag en gesing. 

Liturg: Onder die nasies het hulle gesê: Die Here het groot dinge aan hierdie mense gedoen. 

Gemeente: Die Here het groot dinge aan ons gedoen; ons was bly. 

Liturg:Verander tog ook nou ons lot, Here, soos U droë spruite in die Suidland in waterstrome verander. 

Gemeente: Wie met trane saai, sal die oes met gejubel inbring. 

Liturg: Al loop hy en huil terwyl hy die saaisak dra, 

Gemeente: … hy kom juigend terug terwyl hy sy gerwe dra.

(Psalm 126) 

(Kers word aangesteek. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *