ADVENT 2 (VREDE – ‘n Litanie)

Liturg: Ek wil luister na wat God die Here sê, want sy woord bring vrede vir sy volk, vir die wat Hom getrou dien. (Pslam 85:9)

Gemeente: U woord bring vrede vir die wat U dien. 

Liturg: Waarlik, uitkoms is naby vir die wat Hom dien: Hy sal sy reddende mag in ons land openbaar. (Psalm 85:10)

Gemeente: Openbaar U reddende mag in ons land, O Here!

Liturg: Liefde en trou sal mekaar ontmoet, egregtigheid en vrede sal mekaar omhels; trou sal uit die aarde opspruit, geregtigheid sal uit die hemel aflkom. (Psalm 85:11)

Gemeente: Laat U vrede en geregtigheid sigbaar word in ons land. 

(Kers word aangesteek) 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *