GELOOFSGEWOONTE VAN ADVENT

Elke Sondag in advent (vier Sondae voor Kersfees) steek ons in ons gemeente aan die begin van die erediens ‘n ander kers aan.  Elke keer brand die kers(e) wat die vorige Sondae aangesteek is reeds. By die aanvang van die erediens steek ons dan die volgende kers aan. Op Kersdag steek ons dan die Christus kers aan.

Hierdie vyf kerse simboliseer die koms van Christus, die lig vir die wêreld.  Elkeen van die kerse verwoord iets van die gesindheid of ingesteldheid van ons voorbereiding vir die koms van ons Here, Jesus Christus. Die volgorde van die kerse (in die NG Kerk in elk geval) is:

Eerste advent: Hoop

Tweede advent: Vrede

Derde advent: Vreugde

Vierde advent: Liefde

Geloofsgewoontes of geloofsrituele, soos byvoorbeeld die aansteek van kerse, is ‘n belangrike deel van ons verhouding met en aanbidding van God. Ons word herinner dat ons ook altyd in ons kerklike jaar op reis is. In die vier Sondae van advent is ons op reis na Kersdag waar ons die geboorte van die Christus, die Koning van die wêreld gaan vier. Geloofsgewoontes herinner ons ook daaraan dat ons as geloofsgemeenskap saam op reis is, maar meeste van alles dat ons as geloofsgemeenskap SAAM MET GOD OP REIS is.  

Ek sou dit ook graag wou sien as dat ons elke jaar God se verhaal weer-vertel. In die kerklike jaar vertel ons as kerk en gemeente altyd weer die verhaal van God. Van die geboorte van Jesus tot by die verwagting dat Hy weer sal kom en sy Koninkryk sal deurbreek in ons gebroke wêreld. In die weer-vertel van God se verhaal, vier ons elke jaar die groot gebeurtenisse in God se verhaal (geboorte van Christus, lewe, kruisiging, sterwe, opstanding, hemelvaart). Hierdie gebeurtenise is nie net historiese gebeure nie, maar in besonder ook van waar die kerk sy roeping ontdek en in die wêreld in gestuur word.   

God se verhaal is ‘n lewende verhaal waarvan die laaste hoofstuk nog besig is om geskryf te word. In die weer-vertel van die verhaal, onder andere deur verskillende geloofsgewoontes en geloofsrituele ontdek ek en my medereisigers dat ons ook “karakters” is wat in die verhaal van God ingeskryf word. In hierdie verhaal leef ons karakters met die gesindheid of ingesteldheid van hoop, vrede, vreugde en liefde. Ons is nie net mede-spelers in die God’sverhaal nie. Ons is medewerkers van God.

In advent is ons as geloofsgemeenskap met hoop, vrede, vreugde en liefde op reis na die koms (geboorte) van die Here Jesus. Ons kyk egter ook vorentoe en is op dieselfde wyse (met hoop, vrede, vreugde en liefde) saam met God op reis na die nuwe hemel en die nuwe aarde waar Hy alles en in almal sal wees.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *