Waarom vier ons iets wat 500 jaar terug gebeur het?

Gereformeerde kerke (Waarvan die NG Kerk een is) dwarsoor die wêreld vier hierdie jaar Reformasie 500. Op 31 Oktober 2017 het Martin Luther ‘n reformasie begin toe hy sy 95 stellinge aan die kerkdeur van Wittenberg vasgespyker het. Met hierdie optrede het hy die kerk van sy dag (die Rooms Katolieke Kerk) uitgedaag oor hulle kerkwees en hulle teologie. 

Ons as gereformeerde kerke is God diep en innig dankbaar vir die gebeure waarvan ons vandag nog die vrugte pluk. Om van mening te wees dat ons nie die geboorte van die reformasie moet vier omdat dit 500 terug gebeur het nie en ons intussen tog aanbeweeg het, is net so goed om te sê dat mens nie jou verjaarsdag moet vier nie omdat jy nie meer die pasgebore babatjie is wat daardie tyd nog nie enige iets vir jouself kon doen en nie eers van jou bestaan bewus nie. ‘n Mens vier jou verjaarsdag uit dankbaarheid vir die voorreg van die lewe. Ons vier die reformasie van 500 jaar gelede omdat ons God innig dankbaar is vir die geboorte van die kerk waarvan ons deel is. Ons is kinders van die reformasie. 

Met verloop van tyd het die reformasie op verskeie fronte wonderlike teologiese vrug gedra. Die kern van hierdie teologiese vrug is waarskynlik dit wat bekend staan as die vyf solas van die gereformeerde teologie. 

Ek onthou die vyf solas maar altyd op hierdie manier:

Ons word GERED

uit GENADE alleen,

deur GELOOF alleen,

in CHRISTUS alleen,

volgens DIE WOORD alleen,

tot EER VAN GOD alleen. 

Vir my persoonlik was die voorbereiding van die vyf preke oor die vyf solas besonder verrykend. Ek het opnuut bewus geraak van die feit dat ek eerstens niks by God verdien nie, en tweedens niks uit myself kan doen nie. Daarmee saam is ek oorweldig deur die grootheid van God se genade. Van al die preke was die voorbereiding van die een oor “soli deo gloria” (aan God alleen al die eer) die hoogtepunt. 

Maar, meer as dit het ek opnuut ook beleef hoe God in sy groot genade my deur sy Gees aanspoor en aanvuur om deur my lewe met dankbaarheid en toewyding te reageer op sy besondere groot genade. Genade wat vir my beteken: 

God het my liefgehad voordat ek Hom kon liefhê. 

Jesus Christus het vir my gesterf toe ek nog ‘n sondaar was. 

Die Heilige Gees is aan my gegee voordat ek daarvoor kon vra. 

Ek was in besonder verbaas om te hoor hoe die jonger mense in die kleingroepe ook hierdie reeks so positief beleef het. Dit was vir hulle wonderlik om te hoor waar ons wortels lê en hoe God nog altyd in die geskiedenis aan die werk was en is. 

Mag ons ‘n gemeente wees wat juis in die gees van die reformasie en onder die leiding van die Gees van die reformasie voortgaan om te reformeer. Mag ons nooit ophou groei en ophou vra na God se teenwoordigheid in ons gemeente en gemeenskap nie. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *